Formålet med klubben

Hjelset-Kleive Fotball ønsker å være en positiv drivkraft i

oppvekstmiljøet, og klubbens ambisjoner er å være en breddeklubb med

tilbud for alle. Idretten generelt er positivt for barn og ungdom, og vi

ønsker å bidra til at enda flere oppdager gleden av å være aktive i en

lagidrett som fotball. Vi tror også at barn og unge gjennom fotballen

får med seg en “ballast” som kommer til nytte på andre arenaer enn

fotballbanen senere i livet.